Imprint

Informatieplicht overeenkomstig § 5, lid 1, van de wet inzake de elektronische handel en openbaarmakingsplicht overeenkomstig § 2 van de mediawet

Media eigenaar en uitgever: M-TEC GmbH

A-4812 Pinsdorf, Aumühlweg 20

Tel. +43 7612 / 20805 – 0
office@mtec-systems.com
www.mtec-systems.com

Handelsregisternummer: FN 431221z
Rechtbank van koophandel: regionale rechtbank Linz

Vertegenwoordigd door: Gedelegeerd Bestuurder DI(FH) Huemer Peter

Autoriteit volgens ECG: Bezirkshauptmannschaft Gmunden

Wettelijke bepalingen: http://www.ris.bka.gv.at

Wettelijke bepalingen

De M-TEC site inclusief alle onderdelen daarvan (afbeeldingen, illustraties, teksten, animaties etc.) is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik is verboden zonder de toestemming van M-TEC. Zij mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Beeldmateriaal (foto’s) mag gratis worden gebruikt – mits de fotograaf wordt genoemd. Het M-TEC logo mag niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid – behalve voor intern gebruik – zonder toestemming van M-TEC.

De M-TEC site bevat links naar andere Internet sites die volledig onafhankelijk zijn van deze site. M-TEC kan geen contractuele vertegenwoordiging of garantie geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie in een van deze hyperlinks of een andere internetsite. De toegang tot elke andere Internet site gelinkt aan de M-TEC site is op eigen risico.

Fouten en omissies uitgezonderd.