PRIVACYBELEID

Versie: December 2021

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en waarvoor dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Eigenaar en verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

M-TEC GmbH, M-TEC International GmbH & Co KG and M-TEC Energy Systems GmbH
Aumühlweg 20
A-4812 Pinsdorf

Telefoon: +43 (0) 7612 / 20805 – 0
E-Mail: office@mtec-systems.com

Onze coördinator gegevensbescherming staat tot uw beschikking voor algemene vragen:
Dipl. Ing. (FH) Peter Huemer, office@mtec-systems.com

De belangrijkste verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens

  •  Noodzakelijke bedrijfsprocessen zoals het maken van offertes, orderbevestigingen of facturen alsmede aanvragen of bestellingen van partners
  • Netwerkprojecten met andere partners
  • Media- en perswerkzaamheden, alsmede het verstrekken van informatie aan opinieleiders
  • Zakelijke initiatieven in de B2B-context
  • De voor- en nazorg bij eigen opleidingen, workshops en trainingen in eigen naam en voor partners.
  • Als bedrijf gebruiken we verschillende communicatiemiddelen (Skype, WhatsApp, mobiele telefoons, messenger diensten, …). De normen voor deze vorm van communicatie worden samen met de betrokken dialooggroepen overeengekomen of door hen gespecificeerd. Een lijst van de gebruikte instrumenten kan worden opgevraagd. Aan het verzoek tot niet-gebruik in geval van een contractuele situatie zal worden voldaan.
  • Verwerking van warmtepompgegevens via onderhoud op afstand

Als u verbeteringen in onze processen ziet, zien wij uw feedback graag tegemoet.

Uw rechten met betrekking tot onze website

Verwerker

Ook wanneer wij gebruik maken van contractuele verwerkers, blijven wij altijd verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. De door ons ingeschakelde verwerkers zijn contractueel verplicht de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven, uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en ze alleen in het kader van de dienstverlening te verwerken.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Onze website bevat tools van in de VS of andere derde landen gevestigde bedrijven die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens aan deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene daartegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens voor controledoeleinden op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Hosting & SSL

Gegevensverzameling op deze website

Hoe en waarvoor verzamelen wij gegevens?

1. Analytics

2. Contact opnemen met de gebruiker

3. Het bekijken van inhoud van externe platforms

4. Veiligheid, technologie en onderhoud

5. Cookies

Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens